Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
[email protected]
Posts: 7
Joined: Mon May 09, 2022 7:11 pm

Ongepaste taal ingeladen op ondertitelpagina?

Wed May 22, 2024 8:58 am

Ik zie dat er bij de film Godzilla x Kong: The New Empire de volgende tekst ingeladen is op de ondertitelpagina :

pseudoniem: Fuck Racism ! (eng), Rape and Kill Your Mother (eng)

Ik heb op imdb gekeken en daar staat die tekst in ieder geval niet tussen de "Also Known As (AKA)".
Van waar komt die tekst dan?
En is dat enkel bij die film of zijn er nog films waar dit is gebeurd?

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3778
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Ongepaste taal ingeladen op ondertitelpagina?

Wed May 22, 2024 3:35 pm

Dank je voor de melding.

Ik heb die twee AKA's weggehaald. Want nee, dat zijn geen alternatieve titels van die film :? Geen idee of dat ook bij andere films vermeld staat, maar als je het tegenkomt, laat maar weten.
Nowadays a VPN is a must for everyone. A VPN allows you safe surfing and protects you against spying governments and companies.
I recommend AirVPN - from € 2,75 per month. Click the below banner for more info.


Image

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests