Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
eva_l_01
Posts: 1
Joined: Thu Nov 03, 2022 5:59 pm

Enquete masterproef ondertiteling

Sat Nov 05, 2022 4:19 pm

Hallo iedereen,

Ik ben een studente in de master tolken aan de UGent en ik schrijf een masterproef over professionele en niet-professionele ondertiteling. In het kader van die masterproef ben ik op zoek naar nederlandstaligen die ondertitels schrijven op opensubtitles en gelijkaardige ondertitelwebsites, om te pijlen naar hun ondertitelproces en -ervaring. Werk jij aan ondertitels en heb je enkele minuten tijd? Dan zou ik het enorm op prijs stellen als je deze korte vragenlijst zou willen invullen.

De vragenlijst vind je hier.
https://forms.gle/mwvW1Da7nwEA1wA4A

Alvast hartelijk bedankt.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests