Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
vgallotti
Posts: 2
Joined: Tue Dec 19, 2023 11:14 pm

problemen bij nieuwe imdb series

Sat Feb 10, 2024 9:56 am

Hoi

Ik heb vorige week ondertitels geupload voor een nieuwe serie (tt27518944)
gezien de afleveringen nog niet op imdb stonden heb ik ze daar zelf toegevoegd,
maar nu merk ik dat de ondertitels voor de eerste 2 afleveringen dus niet in het lijstje staan van seizoen 1, terwijl dat nu met de ondertitels voor aflevering 3 wel het geval is (https://www.opensubtitles.org/en/subtit ... yx-hoop-nl)

Ik weet niet hoe ik dit zelf kan oplossen, dus vraag ik hier maar hulp gezien Smallbrother even niet beschikbaar is.

Thanks alvast

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 29 guests