Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
jantjec
Posts: 5
Joined: Sat Nov 16, 2019 10:55 am

foutmelding

Sun Nov 05, 2023 10:59 am

Ik krijg volgende melding wanneer ik een ondertitel wil downloaden: De opgevraagde pagina is geblokkeerd in reactie tot een ontvangen klacht over digitaal copyright (DMCA).

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3724
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: foutmelding

Sun Nov 05, 2023 12:07 pm

Dan is er een copyright klacht gekomen en is de betreffende ondertitel door OpenSubtitles verwijderd.
Niets aan te doen...
Nowadays a VPN is a must for everyone. A VPN allows you safe surfing and protects you against spying governments and companies.
I advise AirVPN - from € 2,75 per month. Click the below banner for more info.


Image

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests