Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
Kakashi
Posts: 1
Joined: Thu May 06, 2021 2:14 am

Bijwerken lijst gezochte ondertitels

Thu May 06, 2021 2:17 am

Kan de lijst met gezochte ondertitels bijgewerkt worden?
Verzoek no 1 van die lijst (Suits) bijvoorbeeld is al lang ingewilligd en zo zijn er nog veel meer.
Zo zou die lijst zo ongeveer gehalveerd kunnen worden en wordt het ook makkelijker om te zien of een ondertitel ook nog echt gezocht wordt.

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3322
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Bijwerken lijst gezochte ondertitels

Thu May 06, 2021 10:52 am

Het probleem is dat heel veel users de verzoekjes voor series op de verkeerde manier plaatsen. Men plaatst bijvoorbeeld een verzoekje voor een heel seizoen onder de algemene IMDb ID van die serie. Maar als er subs worden geplaatst voor bepaalde afleveringen is dat een andere IMDb ID, namelijk voor die specifieke aflevering. En dus kan het systeem dus nooit 'zien' dat er aan dat verzoek is voldaan en blijft het tellertje (de uiterst rechterkolom) op nul staan.

In beginsel zouden users dus voor elke aflevering apart een verzoekje moeten plaatsen. Dan werkt het zoals bedoeld en blijft het overzichtelijk.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests