Page 1 of 1

איך מדווחים על תרגום לא תקין

Posted: Fri Oct 23, 2020 1:02 pm
by jonsnow20
למשל פעלים בצורה לא תקינה
יש תרגום שבהם התרגום לא תקין לפועל בגוף ראשון בזמן עתיד שצריך להתחיל באות א' אבל מתחיל באות י'

Re: איך מדווחים על תרגום לא תקין

Posted: Sat Oct 24, 2020 9:25 pm
by zBzAzBz
וברוך הבא jonsnow20 שלום
הצבעת על אחת השגיאות הנפוצות ביותר בעברית, אולי הנפוצה ביותר, ולא חסרות גם שגיאות אחרות.‏
מבחינת רף האיכות המינימלי איננו יכולים להיות כאלה טהרנים, ותרגומים יפסלו רק כאשר כמות השגיאות תפגע בשימושיות של התרגום.‏ שגיאות לא יופיעו בדרך כלל בתרגומים מקצועיים או אצל מתרגמים וקבוצות באיכות גבוהה יותר.

ניתן כמובן לרשום הערה בדף הכתובית כדי לציין שגיאות עברית. לדעתי זה אולי יכול להועיל לגבי מתרגמים עכשוויים, ואולי תתווסף לכך גם הערת מנהל.‏

כל אחד שרוצה להשקיע את הזמן והמאמץ בתיקון שגיאות בתרגום כלשהו, מוזמן כמובן לעשות זאת ויבורך. בהעלאת הכתובית המתוקנת כדאי לציין את מהות התיקון בקצרה. שגיאה בין גוף ראשון ושלישי כמו הדוגמא שנתת לא תסומן כשגיאה במעבד תמלילים, למרבה הצער, ומחייבת איתור "ידני".‏
אם אתה מעוניין בהסבר טכני לגבי התוכנות המומלצות ואיך להשתמש בהן למטרה הזאת, אני אנסה לכתוב לכך מדריך קצר.‏

מדריך מתורגם מאנגלית ובו הדרכה איך לדווח על כתוביות שפרטיהן שגויים, כמו סרט לא נכון וכו', נמצא בהכנה.‏