User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3299
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Afbreken van regels

Sat Jul 14, 2018 2:00 pm

Bij het maken van een ondertitel moet je vaak regels afbreken. Een goede methodiek van regelafbreking helpt bij het snel en gemakkelijk lezen en begrijpen van een ondertitel. Dat is cruciaal, want bij ondertitels heb je nou eenmaal weinig tijd en maar één kans. Alle reden dus om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken.

Zie hier een klassiek en overduidelijk voorbeeld van afbreken op een verkeerde plek:
     Sommigen van ons hebben niets aan
     een cabriolet.

Beter is:
     Sommigen van ons
     hebben niets aan een cabriolet.


Algemeen, niet doen:
• Ondertitelsoftware automatisch laten afbreken.
• Afbreken louter om de ondertitel over twee regels te verdelen. Als het past, gebruik dan gewoonweg één regel.
• Afbreken op grond van een (ongeveer) gelijk aantal tekens per regel.
• Afbreken midden in een deel van een dialoog.
• Een woord afbreken.

Algemeen, wel doen:
• Afbreken op een logisch punt. Idealiter is dit na een komma of simpelweg na een punt (einde van een zin), ook als de ene zin (veel) langer is dan de andere. In overige gevallen kies je ervoor om woordgroepen bij elkaar te houden. Dit zijn punten waar je een adempauze zou kunnen invoegen.

Vermijd afbreken op deze punten:
• Tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord (bijv. "de + tafel", "een jongen")
• Na een voorzetsel (bijv. "in + mijn optiek", "op + de grond")
• Na een voegwoord (bijv. "en + toen gingen we weg", "maar + hij deed niets")
• Tussen onderwerp en werkwoord (bijv. "ik + ben", "hij + loopt")
• Binnen werkwoordsgroepen (bijv. "is + vermoord", "zou + moeten + gaan")
• Tussen titel en naam of tussen voor- en achternaam (bijv. "Mrs + Clinton", "George + Bush")

Voorbeelden:

Niet correct:
     Ik zag je laatst nog
     joggen in het park.

Correct:
     Ik zag je laatst nog joggen in het park.

Niet correct:
     Oké, dan niet. Zoek het
     dan maar lekker zelf uit.

Correct:
     Oké, dan niet.
     Zoek het dan maar lekker zelf uit.


Niet correct:
     Iemand moet het boek van
     tafel hebben weggepakt.

Correct:
     Iemand moet het boek
     van tafel hebben weggepakt.


Niet correct:
     Hij kan nauwelijks de huur opbrengen en
     moet ook nog alimentatie betalen.

Correct:
     Hij kan nauwelijks de huur opbrengen
     en moet ook nog alimentatie betalen.


Niet correct:
     We hebben nog een maand, dus het
     gaat makkelijk lukken om het af te krijgen.

Correct:
     We hebben nog een maand, dus het gaat
     makkelijk lukken om het af te krijgen.


Niet correct:
     Als president heb ik liever Hosanna Bin
     Laden dan die gestoorde Donald Drunk.

Correct:
     Als president heb ik liever Hosanna Bin Laden
     dan die gestoorde Donald Drunk.


Niet correct:
     Dat zouden we Mr
     Schwarzenegger moeten vragen.

Correct:
     Dat zouden we
     Mr Schwarzenegger moeten vragen.


Niet correct:
     Waarom? - Dat lijkt me wel duidelijk,
     denk je niet?

Correct:
     Waarom?
     - Dat lijkt me wel duidelijk, denk je niet?


Niet correct:
     Dat doen we tegenwoordig helemaal geauto-
     matiseerd, dat is veel goedkoper.

Correct:
     Dat doen we tegenwoordig helemaal
     geautomatiseerd, dat is veel goedkoper.

Return to “Hulp bij ondertitelen”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest