Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
User avatar
Jan de Uitvreter
Posts: 81
Joined: Thu Mar 03, 2016 3:23 am

Re: Grappige blunders bij blurays/cinema ondertitelingen.

Sun Feb 05, 2023 7:36 pm

Nee, liever niet maat.
Dat ik het tegenkom wil niet zeggen dat ik het ook opzoek 8)
Mvg, Jan
ImageImageImage

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest