Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3321
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Voor verzoekjes UITSLUITEND het verzoekjes-gedeelte gebruiken

Wed Nov 14, 2018 9:44 pm

►►► VERZOEKJES ALLEEN OP HET VERZOEKJESGEDEELTE PLAATSEN ◄◄◄
Zie de link "Aanvragen" bovenaan elke pagina.

Helaas blijven er maar mensen verzoekjes plaatsen op ondertitelpagina's ("Wil je ook subs voor blabla maken?"), al dan niet 'verkapt' ("Goh, leuke film, goeie subs, wat zou ik blij zijn met subs voor deel 2!" of "Tof, bedankt, ik hoop dat je die ontbrekende afleveringen ook nog even wilt doen!")

Dat is geen goed idee, want:
• Er zijn vele duizenden users, er zijn vele duizenden series, afleveringen en films en iedereen 'wil wel wat'.
• Elk verzoekje op een ondertitelpagina nodigt anderen uit om het ook zo te doen.
• Standaard krijgt een uploader notificaties van berichten.
• Als iedereen op deze manier verzoekjes gaat aanvragen, worden ondertitelpagina's bedolven en uploaders gek van de notificaties, vertalers geïrriteerd door het ongeduld, niemand kijkt of leest nog iets, etc. Met andere woorden: het wordt een grote puinhoop.
• Als alleen een paar het doen, is het niet eerlijk voor de anderen die wel wat bedachtzamer handelen.
• Last but not least, hoe zou jij het vinden als je iemand een iPhone voor z'n verjaardag geeft en die persoon reageert met "Heb je ook een MacBook"?

Comments op ondertitelpagina's met daarin (verkapte) verzoekjes kunnen zonder pardon of uitleg worden verwijderd.
Users die systematisch op deze manier verzoekjes blijven plaatsen, kunnen een officiële waarschuwing krijgen of zonodig worden geband.

UsenetAlias
Posts: 1
Joined: Fri Sep 24, 2021 12:10 pm

Re: Voor verzoekjes UITSLUITEND het verzoekjes-gedeelte gebruiken

Fri Sep 24, 2021 12:12 pm

Misschien eens het "verzoekjesgedeelte" opschonen? Er staan nog verzoekjes in, die allang compleet online staan. Zo komen de nieuwe verzoekjes nooit op de eerste pagina cq hoger te staan.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests