Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
delano22
Posts: 27
Joined: Sat Nov 19, 2016 1:45 am

Subtitle Workshop voordurent foutmelding. (EZeroDevide)

Thu Jan 26, 2023 12:54 am

Wat betekent deze foutmelding? Ik wordt er gek van. Graag wil ik het dan ook oplossen.
Attachments
subtitle workshop.JPG
subtitle workshop.JPG (24.88 KiB) Viewed 285 times

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest