Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3453
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

SmallBrother een maandje out-of-office...

Sat May 14, 2022 8:50 pm

Beste OpenSubtitles users,

Admin SmallBrother is de komende periode even off-duty en in beginsel vrijwel, zo niet compleet off-internet. Half-eind juni ben ik weer terug.

Richt je ondertussen voor specifieke issues tot NL co-admin CheckiT of eventueel andere admins. Voor algemene vragen en problemen blijft het forum de meest geëigende plek.

Niet vergeten:
- Geen machinevertalingen.
- Wees een beetje aardig voor elkaar.
- Veel plezier!

:D
Nowadays a VPN is a must for everyone. A VPN allows you safe surfing and protects you against spying governments and companies.
I advise AirVPN - from € 2,75 per month. Click the below banner for more info.


Image

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests