Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
Bruikbeer
Posts: 11
Joined: Tue Jan 16, 2018 9:03 pm

Ondertiteling niet syncroon

Wed Sep 08, 2021 12:18 pm

Heb problemen om een ondertiteling syncroon te laten lopen. Krijg nu het advies "sub 5 sec. eerder zetten"
Hoe doe ik dat ? Heeft dit iets te maken met de mogelijkheden op mijn smart-tv? LG55UK6470PLC

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest