Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3284
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Ondertitelwerk in uitvoering

Mon Apr 26, 2021 10:44 am

AngryCheez wrote:een vermelding van waar je die kan vinden staat bij de Subtitles (ik weet niet wat de regels zijn omtrent het delen van links dus doe ik het hier niet)

Allereerst welkom en dank je wel voor de subs :)

Het is inderdaad niet de bedoeling om downloadlinks e.d. te plaatsen. Dat geldt overigens voor het forum EN voor de pagina's met ondertitels. Maar een beetje cryptische omschrijving kunnen we misschien wel door de vingers zien. Ik heb hier en daar dus wat aangepast.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest