Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
Bruikbeer
Posts: 10
Joined: Tue Jan 16, 2018 9:03 pm

Popup schermpje: ik moet opeens/steeds inloggen

Thu Nov 19, 2020 11:24 am

Open Subtitles blijft mij vragen om in te loggen ook al ben ik ingelogd.
Ook als ik uitlog en weer inlog !! :( :(
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?

MadMaxxx1971
Posts: 1
Joined: Thu Nov 19, 2020 3:14 pm

Re: Popup schermpje: ik moet opeens/steeds inloggen

Thu Nov 19, 2020 3:15 pm

Hier het zelfdeprobleem en daardoor werkt flixtool ook niet meer

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3205
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Popup schermpje: ik moet opeens/steeds inloggen

Thu Nov 19, 2020 3:20 pm

Dit is een probleem, reeds bekend en wordt aan gewerkt.
Tot die tijd is het een kwestie van geduld.

Je hoeft (kunt) hier niet mee inloggen.
Het popup schermpje kun je gewoon annuleren en dan verdwijnt het, helaas tot de volgende pagina die je opent...

Even geduld a.u.b.

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3205
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Popup schermpje: ik moet opeens/steeds inloggen

Fri Nov 20, 2020 10:06 am

Probleem is opgelost.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest