Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
thanhtruong
Posts: 1
Joined: Mon Oct 12, 2020 9:53 am

Hoe krijg ik ondertitels bij de video?

Thu Oct 15, 2020 4:20 am

hey,

kan iemand mij uitlegge hoe je die ondertiteling bij je film of aflevering krijgt??

alvast bedankt!

Peace,
Last edited by SmallBrother on Thu Oct 15, 2020 10:30 am, edited 1 time in total.
Reason: Onderwerptitel iets meer beschrijvend gemaakt

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3185
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Hoe krijg ik ondertitels bij de video?

Thu Oct 15, 2020 10:36 am

In het kort:
- Zet het videobestand en het ondertitelbestand samen in dezelfde map.
- Zorg dat ze allebei dezelfde naam hebben
- Gebruik een geschikte videoplayer (bijv. VLC-Player)
- Open hiermee de video, de ondertitel komt vanzelf mee.

Let op:
- Niet elke player ondersteunt losse ondertitels. VLC-Player wel. Deze is gratis en goed.
- Niet elk videobestand is hetzelfde en de synchronisatie kan verschillen. Gebruik dus de juiste ondertitel zodat die 'past' bij je video. Als het goed is, staat de passende video vermeld op de ondertitelpagina. Meer uitleg hierover staat hier: viewtopic.php?t=16548

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests