Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken, beledigen of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je ook graag ontvangt van een ander. Het niet naleven van het voorgaande kan resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor meer informatie contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forumpagina. Bedankt.
tofke34
Posts: 7
Joined: Sat Jun 15, 2019 9:39 am

hoe serie opladen die niet via IMDB te vinden is?

Sun Aug 16, 2020 11:09 pm

Hey all,

Ik heb net de Thaise serie Instinct vertaald.
Echter is deze niet via IMDB terug te vinden.
Ook op de website van IMDB zelf gezocht en vind daar ook geen enkele verwijzing naar.
Is er een mogelijkheid om deze op een andere manier op te laden?
Of kan dit echter enkel en alleen met een IMDB tag?

Alvast bedankt op voorhand

subbetje
Posts: 15
Joined: Fri Jan 03, 2020 1:05 am

Re: hoe serie opladen die niet via IMDB te vinden is?

Mon Aug 17, 2020 1:08 am

geen idee, als imdb hem niet heeft dan wilde de mensen achter instinct dat wellicht niet. Zij moeten hem immers bij imdb aanmelden.

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 3167
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: hoe serie opladen die niet via IMDB te vinden is?

Mon Aug 17, 2020 12:34 pm

Ook als de film/aflevering niet op IMDb te vinden is kun je 'm toch uploaden. Maar je moet dan (zonodig) zelf een 'interne' filmtitel aanmaken.
Zo:
- Ga naar het uploadformulier https://www.opensubtitles.org/nl/upload
- Klik rechts van het veld IMDb ID op "Voeg nieuwe film toe".
- Vul de gewenste filmnaam in.
- Kijk of die niet al voorkomt (eerder door iemand anders intern is aangemaakt).
- Zo niet, scroll naar onderen en dan kun je 'm aanmaken.

LET OP: Omdat het een serie is, zul je dit dus voor elke aflevering apart moeten doen, anders komen alle afleveringen bij elkaar te staan.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests