Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je zou verwachten van anderen. Het niet naleven van het voorgaande zal resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor meer informatie, neem dan contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forum pagina. Bedankt.
area51
Posts: 15
Joined: Mon Aug 07, 2017 4:37 pm

Taken 2017 Pilot

Wed Oct 11, 2017 12:57 pm

Deze subs kloppen niet. Taken 2017 S01E01 :Pilot.Wie kan helpen ?

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 2499
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Taken 2017 Pilot

Wed Oct 11, 2017 1:54 pm

Het is handiger als je dit soort dingen bij de betreffende ondertitel schrijft, dat scheelt zoekwerk.
Maar anyway, wat klopt er niet?

area51
Posts: 15
Joined: Mon Aug 07, 2017 4:37 pm

Re: Taken 2017 Pilot

Wed Oct 11, 2017 2:15 pm

Heb de verkeerde subs gebruikt .Sorry.

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests