Forum rules
Onder geen enkele voorwaarde is spammen, reclame of adverteren in welke vorm dan ook toegestaan. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde teksten, of ander materiaal dat anderen kan schaden. Vloeken of enige andere vorm van brutaal gedrag naar andere leden (ongeacht rang) wordt niet getolereerd. Vergeet niet dat wat niet beledigend voor jou is, dat mogelijk wel is voor anderen. Behandel elkaar met het eerbied en respect dat je zou verwachten van anderen. Het niet naleven van het voorgaande zal resulteren in het blokkeren van de betreffende gebruiker, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor meer informatie, neem dan contact op met "Het team", met behulp van de link onderaan de forum pagina. Bedankt.
rustroest
Posts: 10
Joined: Sun Apr 26, 2015 11:31 pm

Verdwenen aflevering van serie Patriot.

Wed Sep 06, 2017 10:05 am

Waar is aflevering 10 van de serie Patriot gebleven?
Er staan er nu maar 9!

User avatar
SmallBrother
Site Admin
Posts: 2425
Joined: Sun Mar 04, 2012 12:59 pm
Location: Somewhere on this globe

Re: Verdwenen aflevering van serie Patriot.

Wed Sep 06, 2017 1:10 pm

rustroest wrote:Waar is aflevering 10 van de serie Patriot gebleven?
Er staan er nu maar 9!

Gefikst. D.w.z. de listing: https://www.opensubtitles.org/en/ssearc ... vie-433691
Er waren nog geen subs voor afl. 10, toch?

rustroest
Posts: 10
Joined: Sun Apr 26, 2015 11:31 pm

Re: Verdwenen aflevering van serie Patriot.

Wed Sep 06, 2017 1:13 pm

Nee, maar die komen er z.s.m. aan!

Return to “Nederlands”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest