Forum rules
Under no circumstances is spamming or advertising of any kind allowed. Do not post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-orientated or any other material that may violate others security. Profanity or any kind of insolent behavior to other members (regardless of rank) will not be tolerated. Remember, what you don’t find offensive can be offensive to other members. Please treat each other with the kind of reverence you’d expect from other members.
Failure to comply with any of the above will result in users being banned without notice. If any further details are needed, contact: “The team” using the link at the bottom of the forum page. Thank you.
Jinstarro
Posts: 1
Joined: Sat Mar 28, 2009 11:36 pm

Hvordan gå fram for å starte å oversette?

Sat Mar 28, 2009 11:44 pm

Hei. Jeg har lyst å prøve å lage undertekster til filmer og serier jeg har sett. Hvordan programvare bør jeg laste ned, og hvordan bør jeg gå frem? Jeg har ingen erfaring som tekster. Jeg har lastet ned SubtitleWorkshop4 (beta-versjon).

En mulig fremgangsmåte er vel å bruke en allerede eksisterende undertekst, men oversette linjene til norsk. Dersom undertekstene ikke passer helt med tiden, så kan det endres på. Er det egentlig lov? Undertekstene skal åpenbart ikke brukes kommersielt.

Jinstarro

Return to “Norsk katogori”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests