Search found 2 matches

Go to advanced search

by DarkWarder
Mon Jul 21, 2014 12:50 pm
Forum: Suomalaisten tekstitysfoorumi
Topic: Venäjän tekstitykset
Replies: 3
Views: 4391

Re: Venäjän tekstitykset

http://www.opensubtitles.org/fi/subtitl ... tokarev-ru
ja on paljon muitakin jotka on venäjäksi käännetty ja näkyy noin elokuvassa ja myös tekstityksessä.
Olen liittämässä tekstejä elokuvaan josta tulee dvd elokuva sitten.
by DarkWarder
Mon Jul 21, 2014 12:00 pm
Forum: Suomalaisten tekstitysfoorumi
Topic: Venäjän tekstitykset
Replies: 3
Views: 4391

Venäjän tekstitykset

MIkä vikana kun melkein kaikki venäjän tekstin näyttää tältä 1 00:00:26,943 --> 00:00:29,112 Ìíå ñîâåòîâàëè îáðàòèòüñÿ ê òåáå. 2 00:00:29,279 --> 00:00:31,364 Ñêàçàëè, òû áåðåøüñÿ çà âñå. 3 00:00:34,617 --> 00:00:36,745 - Òàê è ñêàçàëè? - Äà. 4 00:00:36,911 --> 00:00:38,121 Ýòî ïðàâäà. 5 00:00:43,04...

Go to advanced search