Search found 4 matches

Go to advanced search

by solfranz
Thu Jul 31, 2008 10:06 am
Forum: Off-topic talk
Topic: Problem with a Greek Subtitle
Replies: 17
Views: 105167

SUPER DVD CREATOR

SUPER DVD CREATOR can make and burn the movie,
with ISO-8859-7
by solfranz
Thu Jul 31, 2008 9:36 am
Forum: General talk
Topic: Greek subs problem
Replies: 7
Views: 21284

greek subtitles problem - what shall I do

Please write what shall I do ?

my greek friend is crazy to reed this


SUPER DVD CREATOR can make burn the movie !
ISO-8859-7
by solfranz
Thu Jul 31, 2008 9:30 am
Forum: General talk
Topic: Greek subs problem
Replies: 7
Views: 21284

greek subtitles problem - what shall I do

This is not greek, but funny letters Please I am sitting a danish PC and want to burn for a greek friend ! 1 00:00:27,107 --> 00:00:36,000 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL ÌåôÜöñáóç åî'áêïÞò - Óõã÷ñïíéóìüò gigi [GTRD-Movies] 2 00:01:02,620 --> 00:01:06,268 - Ôé ìç÷áíÞ öïñÜò; - ÐÜìå...
by solfranz
Thu Jul 31, 2008 9:07 am
Forum: Dansk undertekstforum
Topic: Undertekst ÌåôÜöñáóç åî'áêïÞò - Óõã÷ñïíéóìüò ???
Replies: 1
Views: 11967

Undertekst ÌåôÜöñáóç åî'áêïÞò - Óõã÷ñïíéóìüò ???

Hej Lovet at lægge græsk undertekst på til en bekendt, men prøv gå ind på linket VIS UDDRAG - det er ikke græsk. http://www.opensubtitles.org/da/subtitles/3288759/indiana-jones-and-the-kingdom-of-the-crystal-skull-el 1 00:00:27,107 --> 00:00:36,000 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL ...

Go to advanced search